[:el]

Το BJJ έχει το no gi. Οι αθλητές αγωνίζονται  φορώντας ranked rashguard, η οποία είναι μαύρη ή άσπρη και περιλαμβάνει το χρώμα της ζώνης των ανταγωνιστών κατά 30%. Οι rashguard μπορεί να είναι μακρυμάνικη ή κοντομάνικη, όπως προτιμάει ο εκπαιδευόμενος.

[:en]

BJJ has the no gi part. Athletes compete wearing ranked rashguards, which is a rashguard that is black or white and includes the color of the competitors belt by 30%. The rashguards can be longsleeve or shortsleeve, as the trainee likes.

[:]

torqueatamabadboyprideordiemantogripsvenum